Medlemsmøte i WSO 1. februar

Det blir medlemsmøter/ temamøter på WSO-kontoret ca hver 3. onsdag kl 16-18. Det første møtet 1. februar blir et rent medlemsmøte med samtale uten tema, hvor medlemmene kan hilse på representanter fra det nye styret, stille spørsmål og komme med innspill til styret. De neste møtene blir 15. februar, 15. mars, 5. april, 3. mai, 24. mai og 14. juni. …

WSOs LANDSMØTE 2016 avholdt 30. oktober

Landsmøtet ble avholdt søndag 30. oktober kl 12 i lokalene til LO Stat, Møllergata 10, Oslo. Det ble valgt nytt sentralstyre: Leder i sentralstyret: Håkon Rian Ueland Nestleder: Bjørn Ingar Pedersen Kasserer: Grete Johnsen Sekretær: Kristin Sommerseth Styremedlemmer: Selin Kibar Espen Pedersen Birgitte Espolin Johnson Varamedlemmer: 1. Dag Erik Tinghaug 2. Rannveig Aunan 3. Hege Westbø 4. Monica Løschbrandt

WSO har levert to skriftlige innspill i desember 2016

5. desember 2016 leverte WSO høringssvar til Helsedirektoratets Nasjonalfaglige retningslinjer for ECT-behandling og innspill til Helse- og omsorgsdepartementet angående strategi for psykisk helse som skal legges frem i 2017

WSO har deltatt på to høringer i Stortinget i november 2016.

08.11.2016  Helse -og omsorgskomiteen holdt åpen høring i følgende sak: Prop. 147 L (2015-2016) Endringer i psykisk helsevernloven mv (Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet) Berit Bryn Jensen holdt innlegg for WSO Programmet Link til Stortingets Nett-TV  https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=65575   17.11.2016  Utenriks- og forsvarskomiteen holdt åpen høring i følgende sak: Stortingsmelding 39 (2015-2016) Individklageordningene til FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter …

Medisinering av psyken – mer skade enn gagn? Seminar 25. november 2014

Robert Whitaker og Peter C. Gøtzsche foreleser om det sviktende kunnskapsgrunnlaget bak dagens omfattende medisinering av psykiske lidelser.   Tirsdag 25. november 2014, fra kl. 09.00-17.00 På Cinemateket, Dronningens gate 16, 0105 Oslo Gratis inngang og ingen påmelding   Dagskonferanse om psykiatriske legemidler   Program: Robert Whitaker: Psychiatric Medications: Do they provide a benefit over the long-term? What does the evidence show? …

Oppdatering om medisinfrie tilbud i helseforetakene

Mars 2017 En kort oppsummering om etableringen av medisinfrie tilbud rundt i landet Informasjon klippet fra helseforetakenes websider   Tromsø- Universitetssykehuset i Nord -Norge Tirsdag 31. januar 2017 åpnet helseminister Bent Høie den regionale enheten Medikamentfritt behandlingstilbud ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Enheten – som er den første i sitt slag i Norge – har seks sengeplasser,  21 årsverk, og skal ta …

Dokumentaren «Lykkepillen» er nå lansert

I 10 år ble Silje Marie Strandberg behandlet for alvorlige psykiske lidelser, med omfattende medisinering, tvang og elektrosjokk. Livet snudde først da hun møtte den psykiatriske sykepleieren Lone, og trappet ned på medisinene. WSO har støttet filmprosjektet. Både Silje Marie Strandberg og regisøren, Inger Lene Stordrange, er WSO-medlemmer. http://www.aftenposten.no/viten/Lykkepillen-Arene-i-psykiatrien-var-som-tortur-for-Silje-Marie-Et-mote-med-en-sykepleier-endret-alt-616879b.html